Home > สินค้า > เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า

เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า

 

 

เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบบใช้ไฟบ้าน :

รุ่น
คำอธิบาย
;
M20 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าที่ใช้ไฟจากไฟบ้าน มีกำลังไฟสะสมที่ 0.2 จูลส์ ใช้ไฟน้อยเพียง 0.2 watts ซึ่งเหมาะจะใช้กับรั้วสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่เล็กๆ
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า M20
;
M50 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าขนาด 0.5 จูลส์ แบบใช้ไฟบ้าน เหมาะกับใช้ล้อมสัตว์ในพื้นที่ไม่เกิน 120 ตร.ม. หรือรั้วระยะ 4 กม.
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า M50
M120 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าที่ไว้ใจได้ด้วยกำลังไฟสะสมที่ 1.2 จูลส์ ซึ่งเหมาะจะใช้กับรั้วสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ถึง 25.3 ไร่
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า M120
;

M300 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าขนาด 3 จูลส์ แบบใช้ไฟบ้าน เหมาะกับใช้ล้อมสัตว์ในพื้นที่ไม่เกิน 75.9 ไร่
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า M300
;

M600 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าขนาด 6 จูลส์ แบบใช้ไฟบ้าน เหมาะกับใช้ล้อมสัตว์ในพื้นที่ไม่เกิน 151.8 ไร่
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า M600
;
M1200i เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ฉลาด และเหมาะจะใช้กับรั้วแบบหลายเส้นในพื้นที่ได้ถึง 303.6 ไร่ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้โดยผ่านตัวแปลงไฟ และสามารถใช้ร่วมกับระบบ sms แจ้งเตือนได้
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า I series M1200i
;
M1800i เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ฉลาด และเหมาะจะใช้กับรั้วแบบหลายเส้นในระยะไกลได้ถึง 43 km ซึ่งเครื่องรุ่นนี้สามารถเพิ่มกำลังไฟเข้าไปที่รั้วได้หากพบว่ามีไฟรั่ว เพื่อให้รั้วทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และสามารถใช้ร่วมกับระบบ sms แจ้งเตือนได้
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า I series M1800i
 


เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบบใช้ไฟแบตเตอรี่ :

รุ่น
คำอธิบาย

แบตเตอรี่ขนาด 12V 70Ah แบบ deep cycle สามารถใช้กับเครื่องรุ่น B100, B200 และ B300 และยังเหมาะกับเครื่องรุ่นโซล่าเซลล์ที่มีกำลังน้อยกว่า 3 จูลส์
แบตเตอรี่ขนาด 12V 70AH แบบชาร์จไฟ

B10 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่ มีพลังงานสะสมอยู่ที่ 0.1 จูลส์ สามารถใช้กับรั้วแบบหลายเส้นได้ยาวถึง 1 km และเมื่อแบตเตอรี่อ่อนจะปล่อยไฟถี่ช้าลง
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่ B10
;
B11 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่พร้อมขาตั้งสายดิน มีพลังงานสะสมอยู่ที่ 0.11 จูลส์ ตัวเครื่องง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และเหมาะจะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ได้ถึง 3.3 ไร่
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่
พร้อมขาตั้ง B11
;
B80 เหมาะจะใช้กับรั้วระยะไม่เกิน 7 กม. เป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายด้วยที่บิดเปลี่ยนโหมด ปิด/เปิด/ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ไฟกะพริบจะแสดงสถานะแบตเตอรี่และความต่างศักย์ของรั้ว และสามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ร่วมด้วยได้
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า แบตเตอรี่ plus B80
;
B180 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าขนาด 1.8 จูลส์ อเนกประสงค์สำหรับใช้ควบคุมสัตว์ เครื่องรุ่นนี้สามารถใช้ไฟบ้านเพื่อรั้วไฟฟ้าแบบถาวร และไฟจากแบตเตอรี่เพื่อรั้วไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเหมาะกับใช้ในพื้นที่ไม่เกิน 63.25 ไร่
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า แบตเตอรี่ plus B180
;
B200 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าขนาด 1.45 จูลส์ แบบใช้ไฟจากแบตเตอรี่ เหมาะกับการใช้ควบคุมสัตว์ชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ใช้กับพื้นที่ไม่เกิน 63.25 ไร่
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า แบตเตอรี่ B200
;
B280 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะกับรั้วระยะไม่เกิน 20 กม. ใช้งานง่าย มีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่และความต่างศักย์ของรั้ว มีตัวบิดเปลี่ยนโหมดเป็น ปิด/เปิด/ตรวจเช็คแบตเตอรี่/ปล่อยไฟแบบสุ่ม/โหมดประหยัดสำหรับตอนกลางคืน โหมดประหยัดพลังงานต่างๆจะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ในการชาร์จไฟต่อ 1 ครั้ง : ปล่อยไฟแบบสุ่มช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้ 2.6 เท่า และ โหมดกลางคืนยืดอายุแบตเตอรี่ได้ 1.8 เท่า สามารถใช้ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ได้
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า แบตเตอรี่ plus B280
B300 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าขนาด 2.6 จูลส์ แบบใช้ไฟจากแบตเตอรี่ เหมาะกับการใช้ควบคุมสัตว์ชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ใช้กับพื้นที่ไม่เกิน 101.2 ไร่
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่ B300
 


เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ :รุ่น
คำอธิบาย

S10 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบบใช้โซล่าเซลล์ ทนทานแข็งแรง มีกำลังไฟสะสมที่ 0.1 จูลส์ ซึ่ง S10 จะเหมาะกับรั้วชั่วคราวหรือรั้วที่เคลื่อนย้ายได้ในการควบคุมวัว ม้า หรือสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่มีพื้นที่ได้ถึง 3.3 ไร่
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแสงอาทิตย์ S10
;

S20 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบบใช้โซล่าเซลล์ ทนทานแข็งแรง มีกำลังไฟสะสมที่ 0.2 จูลส์ ซึ่ง S20 มีแบตเตอรี่ภายใน ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับรั้วชั่วคราวหรือรั้วที่เคลื่อนย้ายได้ในการควบคุมวัว ม้า หรือสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่มีพื้นที่ได้ถึง 7.6 ไร่
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแสงอาทิตย์ S20
;

S40 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบบใช้โซล่าเซลล์ มีกำลังไฟสะสมที่ 0.4 จูลส์ ซึ่ง S40 มีแบตเตอรี่ภายใน ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับรั้วชั่วคราวหรือรั้วที่เคลื่อนย้ายได้ในการควบคุมวัว ม้า หรือสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่มีพื้นที่ได้ถึง 12.65 ไร่
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแสงอาทิตย์ S40
;

S50 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบบใช้โซล่าเซลล์ มีกำลังไฟสะสมที่ 0.5 จูลส์ ซึ่ง S50 มีแบตเตอรี่ภายใน ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับรั้วชั่วคราวหรือรั้วที่เคลื่อนย้ายได้ในการควบคุมวัว ม้า หรือสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่มีรั้วยาวได้ถึง 5 km
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแสงอาทิตย์ S50
;

S100 เป็นเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแบบใช้โซล่าเซลล์ มีกำลังไฟสะสมที่ 1.0 จูลส์ ซึ่ง S100 มีแบตเตอรี่ภายใน ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับรั้วชั่วคราวหรือรั้วที่เคลื่อนย้ายได้ในการควบคุมวัว ม้า หรือสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่มีพื้นที่ได้ถึง 25.3 ไร่
เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าแสงอาทิตย์ S100
 


ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ข่าวสารและกิจกรรม

รับข่าวสารอีเมล์

ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ในการลงทะเบียนสินค้าเพื่อรับการสนับสนุนจากทีมงาน Gallagher รวมถึงข่าวสารและการแจ้งเตือนเมื่อมีซอฟท์แวร์รุ่นใหม่หรือแนะนำการอัพเกรดต่างๆ ติดตามผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดและ กิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Gallagher รับรู้โปรโมชั่น ,ส่วนลด , ทิปการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ออกใหมของ Gallagher ก่อนใคร ด้วยการส่งอีเมล์แจ้งข่าวสาร ส่งตรงถึงกล่องข้อความของคุณ
     
     
 
  ติดต่อเรา    ร่วมงานกับเรา     นโยบายความเป็นส่วนตัว     ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน ติดตามเราได้ที่ :   
 

PP Pro Group CO., LTD      เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140          แฟ็กซ์ : +66 (0) 34 352614   โทร: +66 (0) 92-424-5500
Copyright © Gallagher Group Limited