โหลดบาร์ Gallagher 2000 Kg 60 ซม.

 

เครื่องรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ m1   เครื่องรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ m1
 

 

โหลดบาร์ Gallagher 2000 Kg 100 ซม.

 

เครื่องรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ m1   เครื่องรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ m1
 

 

โหลดเซลล์และสายไฟ (อะไหล่)

 

    เครื่องรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ m1

 

ชุดเครื่องชั่ง w110

 

    เครื่องรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ m1

 

 
 PP Pro Group CO., LTD   
   เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140          แฟ็กซ์ : +66 (0) 34 352614   โทร: +66 (0) 92-424-5500
Copyright © Gallagher Group Limited