เครื่องสแกนเบอร์หู

 

  EID Tag Reader Controller


เครื่องอ่านค่าเบอร์หู และบันทึกข้อมูล (WRG03113)

•   ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนเบอร์หู (EID Tag Reader Antenna Panel) และเครื่องชั่งสัตว์รุ่น TW

 

  EID Tag Reader Antenna Panel


เครื่องสแกนเบอร์หู (WRG03121)

•   ขนาด 60 X 40 ซม.
•   ใช้ร่วมกับเครื่องเครื่องอ่านค่าเบอร์หูและบันทึกข้อมูล (EID Tag Reader Controller) และหน้าจอแสดงผลเครื่องขั่ง รุ่น TW

 

  HR4


เครื่องสแกนเบอร์หูและบันทึกข้อมูลแบบพกพา (WRG03302)

•   พกพาได้ง่าย ใช้สแกนเบอร์หูเพื่อชั่งน้ำหนักสัตว์ และบันทึกข้อมูลต่างๆของสัตว์ได้
•   เชื่อมต่อข้อมูลกับมือถือ และคอมพิวเตอร์ได้

 
 PP Pro Group CO., LTD   
   เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140          แฟ็กซ์ : +66 (0) 34 352614   โทร: +66 (0) 92-424-5500
Copyright © Gallagher Group Limited