แกนเก็บเชือกและมือจับเชือกรั้วไฟฟ้า

 

 

 

  Geared Reel

 

 

แกนหมุนเก็บเชือกรั้วไฟฟ้า แบบมีเกียร์ทด (EZG61150)

•   แข็งแรงเป็นที่สุด อัตราเกียร์ทดรอบ 3:1
•   มาพร้อมแขนเกี่ยวและตัวล็อค ใช้หมุนเก็บและเคลื่อนย้ายเชือกรั้วไฟฟ้าขนาด 2.5 มม. ได้ 500 เมตร หรือ เชือกรั้วไฟฟ้า ขนาด 5 มม. ได้ 250 เมตร

 

  Economy Reel

 

 

แกนหมุนเก็บเชือกรั้วไฟฟ้า ขนาดใหญ่ (EZG61600)

•   ใช้สำหรับหมุนเก็บและเคลื่อนย้ายเชือกรั้วไฟฟ้าขนาด 2.5 มม. ได้ 500 เมตร หรือ เชือกรั้วไฟฟ้า ขนาด 5 มม. ได้ 250 เมตร

 

  Small Reel

 

 

แกนหมุนเก็บเชือกรั้วไฟฟ้า ขนาดเล็ก (EZG63030)

•   ใช้สำหรับหมุนเก็บและเคลื่อนย้ายเชือกรั้วไฟฟ้าขนาด 2.5 มม. ได้ 200 เมตร หรือ เชือกรั้วไฟฟ้า ขนาด 5 มม. ได้ 100 เมตร

 

  Insulated Handle

 

 

มือจับเชือกรั้วไฟฟ้า (EIG73730)

•   ด้ามจับเป็นฉนวน / เชื่อมไฟฟ้า สำหรับรั้วไฟฟ้าแบบพกพา


 
 PP Pro Group CO., LTD   
   เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140          แฟ็กซ์ : +66 (0) 34 352614   โทร: +66 (0) 92-424-5500
Copyright © Gallagher Group Limited