เครื่องมือตรวจสอบรั้วไฟฟ้า

 

  Fence Volt Indicatorเครื่องตรวจสอบรั้วไฟฟ้า แบบนีออน (ETG50100)

•   ใช้สำหรับตรวจสอบรั้วไฟฟ้า โดยวัดค่าโวลต์อย่างคร่าวๆ
•   ดีมาก >4800V, ดี 3800-4800V, พอใช้ได้ 2500-3800V, ไม่ค่อยดี 1800-2500V, ไม่ดี 1000-1800V, ไม่มีไฟขึ้นเมื่อ <1000V

 

  Fence Volt/Current Meter & Fault Finderเครื่องตรวจสอบรั้วไฟฟ้า และหาจุดบกพร่อง (ETG50905)

•   ใช้สำหรับตรวจสอบรั้วไฟฟ้า โดยวัดค่าโวลต์ (สูงสุด 15,000V) และค่าแอมป์เป็นตัวเลขแสดงบนหน้าจอ พร้อมกับลูกศร เพื่อนำทางไปยังจุดที่มีไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้น

 

  Live Fence Indicatorไฟแสดงสถานะ รั้วไฟฟ้า (ETG51100)

•   ไฟกระพริบตรวจสอบการทำงานของรั้วไฟฟ้า จะหยุดกระพริบเมื่อรั้วมีไฟต่ำกว่า 3000V
•   ติดบนรั้วไฟฟ้าได้ถาวร
•   มองเห็นได้ในเวลากลางวันและเห็นได้ไกลถึง 1 กม. ในเวลากลางคืน

 

  Alarm System


ระบบป้องกันขโมย iseries (ETG57900)

•   สัญญานแจ้งเตือนเมื่อรั้วไฟฟ้าเกิดไฟรั่วหรือลวดถูกตัด โดยใช้ร่วมกับลำโพงไซเรน และไฟหมุน

 

 
 PP Pro Group CO., LTD   
   เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140          แฟ็กซ์ : +66 (0) 34 352614   โทร: +66 (0) 92-424-5500
Copyright © Gallagher Group Limited