ลวดเชือกรั้วไฟฟ้า
  ลวด/เชือกรั้วไฟฟ้า

 

  ลวดสปริงสีฟ้า แบบติดตั้งถาวร

ลวดสปริงสีฟ้า
แบบติดตั้งถาวร

ลวดหุ้มโพลีเมอร์ EquiFence™

ลวดหุ้มโพลีเมอร์
EquiFence™

    เชือกรั้วไฟฟ้า แบบเคลื่อนย้ายได้

เชือกรั้วไฟฟ้า
แบบเคลื่อนย้ายได้

   

ลวดหุ้มฉนวน

 

ลวดสปริงสีฟ้า ลวดสำหรับรั้วไฟฟ้าแบบติดตั้งถาวร

 

ลวดสปริง

อุปกรณ์รั้วไฟฟ้า  
WAR-Longlife-Blue-wire-image


ลวดสปริง สีฟ้า Warratah เคลือบอลูซิ้งค์ คลาส 40 + ออแกนิคโพลิเมอร์ สีฟ้า
ทนสนิม > 12 เท่า ของลวดทั่วไป แข็งแรง เด้งได้ และไม่หย่อน

ลวดรั้วไฟฟ้าสีฟ้า Warratah เคลือบอลูซิ้งค์ คลาส 40
ขนาด 2.5 มม. ม้วนละ 50 กก. ยาว 1,500 ม. (FWHB250/1500/50)

ลวดสปริงไม่ผสมเหล็กรีไซเคิล เคลือบอลูซิ้งค์ คลาส 40 และพอลิเมอร์สีฟ้า แข็งแรงและทนสนิมเป็นที่สุด
เหมาะสำหรับรั้วกั้นสัตว์

ลวดรั้วไฟฟ้าสีฟ้า Warratah เคลือบอลูซิ้งค์ คลาส 40
ขนาด 1.57 มม. ม้วนละ 50 กก. ยาว 3,500 ม. (FWHB157/3500/50)

ลวดสปริงไม่ผสมเหล็กรีไซเคิล เคลือบอลูซิ้งค์ คลาส 40 และพอลิเมอร์สีฟ้า แข็งแรงและทนสนิมเป็นที่สุด
เหมาะสำหรับรั้วกันขโมย


ลวดรั้วไฟฟ้าหุ้มโพลีเมอร์แบบนำไฟฟ้า

 

ลวดรั้วไฟฟ้า


ลวดหุ้มโพลีเมอร์ EquiFence™

ลวดรั้วไฟฟ้าสำหรับม้า ยาว 250 เมตร (ECG91200)
ลวดหุ้มโพลิเมอร์พิเศษสีขาว ที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีและนิ่ม ทำให้มองเห็นได้ชัดเจน
และปลอดภัยเป็นที่สุด

ลวดเชือกรั้วไฟฟ้า

เชือกรั้วไฟฟ้า สำหรับติดตั้งแบบเคลื่อนย้ายได้

 

เชือกรั้วไฟฟ้า
G62004


เชือกรั้วไฟฟ้า สำหรับใช้งานแบบเคลื่อนย้ายได้

เชือกรั้วไฟฟ้าเทอร์โบ 5 มม. ยาว 200 เมตร
เชือกเหนียวพิเศษ ทน UV สานกับลวดสแตนเลส 6 เส้นและทองแดง 3 เส้น นำไฟฟ้าได้ดี 19 เท่าของเชือกรั้วไฟฟ้า 2 มม. ขนาดใหญ่ 5 มม. จึงเห็นได้ชัดเจนและปลอดภัยมาก เหมาะสำหรับระยะรั้ว < 3 กม.

เชือกรั้วไฟฟ้าเทอร์โบ 2.5 มม. ยาว 400 ม.
เชือกเหนียวพิเศษ ทน UV สานกับลวดสแตนเลส 6 เส้นและทองแดง 3 เส้น นำไฟฟ้าได้ดี 46 เท่าของเชือกรั้วไฟฟ้า 2 มม. เหมาะสำหรับระยะรั้ว < 3 กม.

เชือกรั้วไฟฟ้า 2 มม. ยาว 200 ม.
เชือกทน UV สานกับลวดสแตนเลส 6 เส้น เหมาะสำหรับระยะรั้ว < 200 ม.

TurboWire

ลวดหุ้มฉนวน


ลวดหุ้มฉนวน

สายรั้วไฟฟ้าหุ้มฉนวนอย่างแข็ง 50 ม. (ECG62702)
สายรั้วไฟฟ้าหุ้มฉนวนอย่างแข็ง 100 ม. (ECG62703)

ลวดนำไฟฟ้า หุ้มด้วยฉนวนความต้านทานไฟฟ้าสูง 2 ขั้น เหมาะสำหรับใช้ต่อเชื่อมจากเครื่องรั้วไฟฟ้าไปยังรั้วไฟฟ้า และใช้ลอดใต้ประตูรั้ว (แนะนำให้สวมในท่อ PE ในกรณีฝังใต้ดิน)

สายรั้วไฟฟ้าหุ้มฉนวนอย่างอ่อน 50 ม. (ECG62712)
ลวดนำไฟฟ้า หุ้มด้วยฉนวนความต้านทานไฟฟ้าสูง 2 ขั้น ดัดงอได้ง่าย เหมาะสำหรับใช้ต่อเชื่อมจากเครื่องรั้วไฟฟ้ามายังรั้วไฟฟ้า

Wire

 
 PP Pro Group CO., LTD   
   เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140          แฟ็กซ์ : +66 (0) 34 352614   โทร: +66 (0) 92-424-5500
Copyright © Gallagher Group Limited