ระบบรั้วไฟฟ้าล้อมสัตว์ / กันขโมย

•   มีทั้งรูปแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้
•   รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี, ฉนวนรั้วไฟฟ้า 12 ปี
•   ตัวเครื่องมีทั้งแบบเสียบปลั๊ก, แบตเตอร์รี่และพลังงานแสงอาทิตย์
•   ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสากล(IEC) จึงสามารถใช้ได้กับทั้ง
    สัตว์และคนอย่างปลอดภัย
•   เสาและฉนวนคุณภาพสูง ไฟไม่รั่ว จึงไม่มีเสียงดังแป๊ะๆ
•   กระแสไฟเท่ากันตลอดแนวรั้ว ไฟไม่ตกที่ปลายทาง
•   ระบบกันขโมย มีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อรั้วถูกตัดหรือลัดวงจร

 

ระบบรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ แบบติดตั้งถาวร

รั้วไฟฟ้า กั้นสัตว์ ล้อมสัตว์

     

เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า

 

แท่งสายดิน

 

ลวดรั้วไฟฟ้าหุ้มฉนวน

 

เสารั้ว

  เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วแพะแกะ แท่งสายดิน ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วแพะแกะ     ลวดรั้วไฟฟ้าหุ้มฉนวน ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วแพะแกะ     เสารั้ว ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วแพะแกะ

     

คลิปเสา/ฉนวนรั้วไฟฟ้า

 

อุปกรณ์ดึง/รับแรงดึงลวด

 

ลวดตัวนำไฟฟ้า

 

ประตูรั้วไฟฟ้า

  คลิปเสา ฉนวนรั้วไฟฟ้า สำหรับรั้วแพะแกะ ฉนวน ตัวดึงรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วแพะแกะ     ลวดตัวนำไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วแพะแกะ     ประตูรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วแพะแกะ

 

รูปแบบรั้วไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้


     

เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า

 

แท่งสายดิน

 

เชือกรั้วไฟฟ้า

 

เสารั้ว

  เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ เคลื่อนย้ายได้ แท่งสายดิน ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ เคลื่อนย้ายได้1     เชือกรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ เคลื่อนย้ายได้     เสารั้ว ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ เคลื่อนย้ายได้

     

แกนเก็บเชือกและมือจับเชือกรั้วไฟฟ้า

 

แขนเกี่ยวเชือกรั้วไฟฟ้า

     
  แกนเก็บเชือก ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ เคลื่อนย้ายได้ แขนเกี่ยวเชือกรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ เคลื่อนย้ายได้        

 

ชุดรั้วไฟฟ้า

ชุดรั้วไฟฟ้า smart fence ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ เคลื่อนย้ายได้

Smart fence

  ชุดรั้วตาข่ายไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ เคลื่อนย้ายได้

ตาข่ายไฟฟ้า

 

อุปกรณ์เสริม

  เครื่องเบนฟ้าผ่า สำหรับ รั้วไฟฟ้า

ตัวเบนฟ้าผ่า

คัตเอ้าต์ สำหรับ รั้วไฟฟ้า

คัตเอ้าต์

    ตัวต่อลวด L Shape สำหรับ รั้วไฟฟ้า

ตัวเชื่อมลวด L Shape

    ตัวต่อลวด Gripple สำหรับ รั้วไฟฟ้า

ตัดต่อลวด Gripple

 

  ระบบกันขโมย สำหรับ รั้วไฟฟ้า

สัญญาณเตือนภัย

สายเชื่อมรั้วไฟฟ้า

สายเชื่อมรั้วไฟฟ้า

       

 

เครื่องมือรั้วไฟฟ้า

  เครื่องวัดไฟ สำหรับ รั้วไฟฟ้า

เครื่องวัดไฟ

คีมตัดลวด สำหรับ รั้วไฟฟ้า

คีมตัดลวด

    เครื่องมือตอกเสา Gallagher สำหรับ รั้วไฟฟ้า

เครื่องมือตอกเสา Gallagher

    เครื่องมือพันลวด สำหรับ รั้วไฟฟ้า

เครื่องมือพันลวด

 

 
 PP Pro Group CO., LTD   
   เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140          แฟ็กซ์ : +66 (0) 34 352614   โทร: +66 (0) 92-424-5500
Copyright © Gallagher Group Limited