ชุดรั้วไฟฟ้า Smart Fence

 

ชุดรั้วไฟฟ้าสำเร็จรูป Gallagher ช่วยให้การติดตั้งและการเคลื่อนย้ายระบบรั้วไฟฟ้าเป็นไปได้อย่าง่ายดายและรวดเร็ว อีกทั้งยังคงประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดอีกด้วย

 

 

 

ชุดรั้วไฟฟ้า Smart Fence ระบบรั้วไฟฟ้าเคลื่อนที่สมบูรณ์แบบที่สุด

 

•   ชุดรั้วไฟฟ้า Smart Fence ระบบรั้วไฟฟ้าเคลื่อนที่สมบูรณ์แบบที่สุด
สูง 107 ซม. ยาว 100 เมตร

•   สามารถใช้ได้กับทุกสภาพภูมิประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การกั้นแปลงหญ้าเพื่อการแทะเล็มแบบหมุนเวียน การกั้นเพื่อให้สัตว์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดชั่วคราว
การปกป้องสวนหย่อมจากสัตว์เลี้ยง สามารถใช้งานได้ดีกับ โคเนื้อ โคนม กระบือ ม้า แพะ แกะ สุนัข เป็นต้น

•   ในชุดประกอบด้วย
    1 เชือกรั้วไฟฟ้าคุณภาพสูง (Turbo Wire) จำนวน 4 เส้น
    2 เสาที่เป็นฉนวนในตัว 10 ต้น
    3 แกนหมุนเก็บเชือกพร้อมขาตั้ง

 

การติดตั้งชุด Smart Fence ล้อมสัตว์
 
การเชื่อมไฟฟ้าจากเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า

การติดตั้งชุด Smart Fence แบ่งส่วนแปลงหญ้า
 
การเชื่อมไฟจากรั้วไฟฟ้าแบบถาวร (แปลงหญ้า)

 

 
 PP Pro Group CO., LTD   
   เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140          แฟ็กซ์ : +66 (0) 34 352614   โทร: +66 (0) 92-424-5500
Copyright © Gallagher Group Limited