ระบบรั้วไฟฟ้า สำหรับแมว

 

รูปแบบรั้วแมว

กำลังปรับปรุง


     

เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า

 

แท่งสายดิน

 

เชือกรั้วไฟฟ้า

 

เสารั้ว

  เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ เคลื่อนย้ายได้ สำหรับรั้วแมว แท่งสายดิน ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ เคลื่อนย้ายได้ สำหรับรั้วแมว     เชือกรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ เคลื่อนย้ายได้ สำหรับรั้วแมว     เสาไฟเบอร์กลาส สำหรับรั้วแมว

 

 
 PP Pro Group CO., LTD   
   เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140          แฟ็กซ์ : +66 (0) 34 352614   โทร: +66 (0) 92-424-5500
Copyright © Gallagher Group Limited