ระบบรั้วไฟฟ้า สำหรับช้าง

 

 

รูปแบบรั้วช้าง แบบติดตั้งถาวร

รั้วช้าง

     

เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า

 

แท่งสายดิน

 

ลวดรั้วไฟฟ้าหุ้มฉนวน

 

เสาไฟเบอร์กลาส +
สปริงไฟฟ้าป้องกันเสา

  เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วช้าง แท่งสายดิน ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วช้าง     ลวดรั้วไฟฟ้าหุ้มฉนวน ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วช้าง     เสาไฟเบอร์กลาส+สปริงไฟฟ้าป้องกันเสา สำหรับรั้วช้าง

     

ชุดเสาสปริง +
ชุดเสริมไฟฟ้าป้องกันเสา

 

ชุดสปริงรับแรงดึง

 

ลวดตัวนำไฟฟ้า

 

ประตูรั้วไฟฟ้า

  ชุดเสาสปริง+ชุดเสริมไฟฟ้าป้องกันเสา สำหรับรั้วช้าง ชุดสปริงรับแรงดึง สำหรับรั้วช้าง     ลวดตัวนำไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วช้าง     ประตูรั้วไฟฟ้า ล้อมสัตว์ กั้นสัตว์ สำหรับรั้วช้าง

 

อุปกรณ์เสริม

  เครื่องเบนฟ้าผ่า สำหรับ รั้วไฟฟ้า

ตัวเบนฟ้าผ่า

คัตเอ้าต์ สำหรับ รั้วไฟฟ้า

คัตเอ้าต์

    ตัวต่อลวด L Shape สำหรับ รั้วไฟฟ้า

ตัวเชื่อมลวด L Shape

    ตัวต่อลวด Gripple สำหรับ รั้วไฟฟ้า

ตัดต่อลวด Gripple

 

  ระบบกันขโมย สำหรับ รั้วไฟฟ้า

สัญญาณเตือนภัย

สายเชื่อมรั้วไฟฟ้า

สายเชื่อมรั้วไฟฟ้า

       

 

เครื่องมือรั้วไฟฟ้า

  เครื่องวัดไฟ สำหรับ รั้วไฟฟ้า

เครื่องวัดไฟ

คีมตัดลวด สำหรับ รั้วไฟฟ้า

คีมตัดลวด

    เครื่องมือตอกเสา Gallagher สำหรับ รั้วไฟฟ้า

เครื่องมือตอกเสา Gallagher

    เครื่องมือพันลวด สำหรับ รั้วไฟฟ้า

เครื่องมือพันลวด

 

 
 PP Pro Group CO., LTD   
   เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140          แฟ็กซ์ : +66 (0) 34 352614   โทร: +66 (0) 92-424-5500
Copyright © Gallagher Group Limited